Geopark Ralsko oslaví 10 let

Verze pro tisk |
Geopark Ralsko oslaví 10 let na Festivalu Proměny v zaniklé obci Holičky

 
Geopark Ralsko připravuje již tradičně Festival přírodního umění s názvem Proměny v jedné ze zaniklých obcí Ralska. Letošní ročník bude mimořádný tím, že na něm geopark oslaví své desetileté fungování – a to pod pod širým nebem s umělci, návštěvníky, partnery, dobrovolníky i geoprůvodci.
 
Letos je tomu právě 10 let od založení obecně prospěšné společnosti Geopark Ralsko. Oslavy 10 let probíhají po celý rok, byly zahájeny již v březnu první exkurzí. Nyní je na každý měsíc je připraven jeden výlet s geoprůvodcem. „Každá exkurze je unikátní a zavede návštěvníky na jiné místo v geoparku. O tyto akce je mimořádný zájem, což nás moc těší. Po jejich vyhlášení je do dvou dní zcela obsazená kapacita,“ popisuje Pavlína Kovářová, koordinátorka průvodcovských služeb. K 10 letům byla také vydána výroční turistická vizitka, která je k dostání na informačních centrech v regionu. Mediálním partnerem oslav je Český rozhlas, který letos slaví 100 let. Hlavními partnery jsou pak Liberecký kraj, Vojenské lesy a statky, Město Ralsko a Město Mimoň.
Každý z českých geoparků je jiný, svou rozlohou, geologickou charakteristikou. Geopark Ralsko je jediným geoparkem, který se rozkládá na území bývalého vojenského prostoru. Z toho důvodu je tématem, které se snaží prezentovat, i historie osídlení v krajině pod Ralskem. Během fungování vojenského prostoru zmizelo přes 20 obcí a osad i s jejich kostely a hřbitovy.
Na začátku června se tedy chystá první větší akce tohoto roku – tradiční Festival Proměny, který proběhne v zaniklé obci Holičky nedaleko Osečné. Festival se letos více zaměří na divadlo v přírodě a umění performance. Opět se ho zúčastní čeští a němečtí umělci. „Rozhodli jsme se letos využít inspirativního prostředí zaniklé obce Holičky se svými sklepy a starou kovárnou a vyzkoušet možnosti uměleckého směru site specifik art,“ vysvětluje Lenka Mrázová. Site Specifik art je umění zasazené do kontextu určitého prostoru - do konkrétního místa. Atmosféra místa - genius loci a jeho příběh jsou základním zdrojem inspirace. Cílem je oživení nevyužívaných míst a poukázání na nejrůznější zapomenuté historické souvislosti. Především se klade důraz na intermedialitu, která se projevuje zejména jako volné propojování divadla, hudby a výtvarného umění. Na Festivalu Proměny v roce 2023 je tedy připraven bohatý program, ve kterém se prolínají řemesla, výtvarné dílny s divadlem a hudbou. Program bude probíhat do večerních hodin a jeho součástí bude i světelná performance. „U večerního ohně sfoukneme svíčky na narozeninovém dortu,“ dodává Lenka Mrázová. „Zároveň jsme celou akci pojali jako příležitost k úklidu zaniklé obce Holičky. Brigáda na sběr odpadků proběhne s dobrovolníky již v neděli 21. května.“
Více informací na www.festival-ralsko.com
 
 
 
O Holičkách
Obec Holičky, (Hultschken). Dochované zmínky o osídlení jsou z počátku 16. století. Název Holičky mohl být německého i českého původu. Německé slovo Holzung znamená "mícení lesa", český výraz holina je popisem pro planinu vzniklou vykácením lesa. V obci žili převážně horníci, v okolí se těžila železná ruda. Dochované záznamy uvádějí také košíkáře a bednáře. Obec měla dvě hospody a od roku 1875 školu. Postupně přibývalo obyvatelstvo, k roku 1678 se uvádí jen 8 selských usedlostí a 4 domky, v roce 1848 obec čítá již 27 domů a na konci 19 století 40 domů a 200 obyvatel. Ze staveb nebylo dochováno nic, pouze v některých místech jsou patrné základy budov. Do skal na úpatí Vápenného vrchu jsou vytesány skalní světničky. Ty dříve sloužily jako obydlí, později jako sklepy. Při hlavní silnici je dobře viditelná ve skále zbudovaná kovárna, využívaná ještě ve 20. letech minulého století. Posledním kovářem byl Franz Pruschek. Další viditelné vytesané sklepy, patřili i k hostinci Felsenkeller.
https://youtu.be/kZgheHVY140 - rozhovor s pamětníkem
 
Kontakt pro bližší informace: Lenka Mrázová, Mobil: 739 354 701
E-mail:
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz;
alt
alt
alt
Nahoru